“Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.”

(Mt 19, 14)

“Is het niet zo dat de eerste leerschool voor de kleinste kinderen erin bestaat om te leren bidden en te beminnen? Waarom zijn er dan zo weinig kinderen die bidden? Nochtans zouden veel kinderen die samen bidden voor de hemel prachtige dingen kunnen bewerkstelligen! De kinderen zijn de schat van de Heer!”

Marthe Robin, gestigmatiseerde

De pauzen sporen ons aan :

Paus Johannes-Paulus II (28-05-1996).

“Ik spoor de priesters, religieuzen en leken aan om de jongeren de betekenis en de waarde van de eucharistische aanbidding te leren. Verdubbel jullie krachten hiervoor. Hoe zouden de jongeren anders de Heer leren kennen als zij niet worden ingeleid in het mysterie van Zijn aanwezigheid?”

Paus Benedictus XVI (Sacramentum Caritatis, maar 2007).

“Ik beveel ten warmste aan dat kinderen in de catechese als voorbereiding op de eerste communie, onderricht worden over de betekenis van aanbidding en leren zien hoe mooi het is om tijd door te brengen met Jezus.”

Hoe ?

Kinderen komen heel natuurlijk in het gebed, maar ze hebben begeleiding nodig. Tijdens het Festival zullen er volwassenen de kinderen leiden om hun hart te openen aan de liefdevolle aanwezigheid van Jezus. Het zijn ofwel de catechisten, ofwel animatoren die het gewoonzijn om kinderen te begeleiden in deze gebedsmoment (inlichtingen: Etienne et Claire, GSM +32 495 84 01 52)


www.childrenofhope.org