Evangelisatie

Hierna wees de Heer tweeënzeventig anderen aan en zond hen twee aan twee vóór Hem uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hij zelf van plan was te gaan (Lc 10,1).

Door Johannes Paulus II, Benedictus XVI en ook vandaag Paus Franciscus, worden we uitgenodigd om op de voorpleinen van onze kerken naar buiten te komen. Zin om eraan deel te nemen?
Neem contact op met : info@veniteadoremus.be of op 0473 75 89 06 (Geertrui Schonken)

Nightfever Leuven: 0484 59 77 53 (of zie Facebook) facebook.com/nightfeverbruxelles

Evangelisatie deelgroep (Vernieuwing): 067 44 37 54 Mission in Brussels: 0486 36 71 94

De kerk heeft nood aan
“nieuwe evangelisatoren”

“ … nieuw ook door een expliciete en diepgaande verwijzing naar de Eucharistie, centrum en bron van het christelijk leven, kiem van een veeleisende broederschap, van rechtvaardigheid en dienstbaarheid voor allen, beginnend met hen die dat het meest nodig hebben, in lichaam en ziel. “Evangelisatie voor, in en vanuit de Eucharistie, in de Eucharistie zijn drie onafscheidelijke facetten waarop de Kerk het mysterie van Christus beleeft, en haar opdracht dit aan alle mensen te openbaren, volbrengt.”

(Johannes Paulus II, Internationaal Eucharistisch Congres – Sevilla 1993).

Om te evangeliseren volstaat het gedoopt te zijn. “Christen zijn is een gave die ons in staat stelt om, met de kracht van de Heilige Geest, Jezus te verkondigen.”

Paus Franciscus, 17 april 2013

Hoe doen we het?

Op de voorpleinen van de aanbiddingsplaatsen nodigen de “nieuwe evangelisatoren” de voorbijgangers uit om de kerk gewoonweg binnen te stappen met een kaarsje die ze met hun intenties kunnen neerleggen. Of ze kunnen de nieuwsgierigheid opwekken met een vraag als: “Bent U in deze kerk ooit al eens binnengegaan?”.

En Jezus doet de rest …

“Ik ben ervan overtuigd dat steeds meer nieuwe evangelizeerders zullen opstaan om leven te geven aan een echte verandering die onze wereld vandaag zo nodig heeft”

Benedictus XVI, 15 oktober 2011

Getuigenissen:

  • Ik had nooit gedacht dat evangelisatie zo gemakkelijk zou zijn. En je komt er zo gelukkig uit. Het is net alsof Jezus met het vlammetje in ons hart een groot vuur aanwakkerde.
  • Mijn beste ervaring was toen er een straatveger langskwam. Ik aarzelde wat om hem aan te spreken, omdat hij mij van Arabische afkomst leek te zijn, en dus waarschijnlijk een moslim. Maar gedreven door een kracht die er was in mij en in mijn evangelisatie-metgezel, stelden wij hem toch voor de kerk binnen te gaan. Hij ging ermee akkoord. Alleen zijn elektronische zuiger zat hem dwars. Mijn metgezel stelde hem voor deze te bewaken, terwijl hij de kerk zou innengaan. Tot mijn grote verbazing zag ik hem vroom en eerbiedig de kerk binnenstappen en voor Jezus in de Eucharistie neerknielen. Hij vertelde mij achteraf dat hij door een Portugese vrouw was geadopteerd, die hem als haar eigen zoon had opgevoed.

Het is dus aangedreven door het Vuur van de Heilige Geest dat wij in een geest van broederlijkheid op stap gaan … gedragen door Jezus, met Hem en voor Hem.