12.11.2020

Venite Adoremus in Tielt , huis Tabor, (Bisdom Brugge)

 

Goede vrienden,

Gisteren, vrijdag 12 november om 18.00 u. ging het aanbiddingsfestivalVenite adoremus van start. Door de ruimte en de mogelijkheden die we hebben in huis Tabor, lukt het om het aanbiddingsfestival, zo Coronaproof mogelijk te houden. De aanbidding loopt dus tot zondagmorgen 22 november 09.00 u.
Door de 10 dagen en nachten van aanbidding kunnen wij de aanwezigheid in het oog houden en spreiden tot max 4 personen, wat uiterst belangrijk is in deze uitdagende tijden. Een mandje staat klaar om alle intenties héél dicht bij Hem te offeren. Een mandje met “broodjes met tekstjes op uit de schrift” om van te leve.

In deze dagen weten wij ons erg verbonden met mekaar.

Wij danken en loven de Heer, wij aanbidden Hem: om zijn grootheid, zijn barmhartigheid, zijn goedheid en omdat Hij God is!
Wij weten ons verbonden met de vele andere plaatsen waar dergelijke
aanbidding plaats vind. website: www.veniteadoremus.be

Wij weten ons verbonden met alle gebedsgroepen.
Wij weten ons verbonden en dragen allen met ons mee die ziek zijn, verdriet
hebben, angst, het moeilijk hebben, die door de huidige omstandigheden er
niet bij kunnen zijn.

Dankbaar om dit geschenk van de Heer!
Eén in gebed!

Met genegen groeten
Dt. Bisdom Brugge

14.11.2020

Venite Adoremus in Kapel Groot Begijnhof Sint-Elisabeth, GENT SINT-AMANDSBERG

Er is een uur langer aanbidding gehouden om alle belangstellenden de gelegenheid te geven. Het was mooi en heel vredig.

 

17.11.2020

Venite Adoremus in Johannes-XXIII-Seminaire, Leuven.

Seminaristen van het Johannes XXIII-seminarie aanbaden afwisselend het Heilig Sacrament tussen 15 en 23 u op dinsdag 17 november.

Het was een gebedsdag van vrede en éénheid verbonden met allen die ziek en eenzaam zijn.

19.11.2020

Venite Adoremus in Tienen, Sint-Germanus kerk.

We hebben een heel mooie dag gehad. Van 9 tot 19u30 is het sacrament nooit alleen geweest. Meestal waren er 3 mensen aanwezig. Sommigen hebben een lied gezongen, anderen een gedicht voorgedragen. Ook de getijden werden gezongen. Op het einde van de dag was er nog een gitaar aanwezig.We besloten de dag met de zegen en een Mariahymne. Het gebed verbindt over de grenzen van tijd en ruimte.

 

20.11.2020

Inneke en Gerrit vertellen ons wat de aanbidding van het meest heilige sacrament voor hen persoonlijk is.

 

 

21.11.2020

Gianluca heeft het over aanbidding

Venite Adoremus in ANTWERPEN Heilig-Hartkerk.

Venite Adoremus in Verrezen Heerkerk á Berchem, Antwerpen.

Zaterdag 21 november werd een schitterende DAG-AANBIDDING. Op enkele dagen tijd was de inschrijvingslijst vol !  Het verlangen van mijn broers en zussen naar aanbidding ontroerde me zeer wanneer die zaterdag per half uur de aanbidders binnenkwamen.   Als wachter aan de kerkdeur gedurende enkele uren was mijn enige pijn dat ik er over moest waken dat er slechts 4 personen tegelijk binnen mochten …

Op het einde van de dag kon ik mij van dichtbij laten verrukken door  het magnifieke bloemstuk en de vele kaarsjes voor het altaar .   Ik telde de reeksen rozen : telkens rijen van zeven edele rozen.  En ik telde  ook  een zeventig-tal vlammetjes die de liefde weerspiegelden van de aanbidders. Wat een hulde aan het Koningschap van Jezus !

Dankbaar terugkijkend op de ganse Noveen weet ik dat wij allen samen het Koninklijk Hart van Jezus getroost en bemind hebben…en Jezus kennende, overspoelt Hij ons nu met nog méér Liefde. 

Klaartje 

 

22.11.2020

Venite Adoremus in Onze-Lieve-Vrouw Hemelkerk, Ninove, bisdom Gent.