Festival van Eucharistische Aanbidding

Van 14 tot 24 november 2024

In heel België

Hier is een boodschap van kardinaal De Kesel ter gelegenheid van het “Venite Adoremus Festival”

Ter gelegenheid van het “Venite Adoremus” festival sluit ik me aan bij allen die samenkomen om de Heer in het Heilig Sacrament te aanbidden.

Het was aan de vooravond van Zijn passie dat de Heer de Eucharistie instelde. Het is hét teken bij uitstek. Het Allerheiligste Sacrament betekent Zijn aanwezigheid onder ons.
Elke keer dat we de Eucharistie vieren, verkondigen we de dood en de verrijzenis van de Heer.

Kom tot Hem, luister naar Zijn Woord en open uw harten voor Hem in een geest van aanbidding.

De Heer zij met u!

Mgr Lode Aerts voor Venite Adoremus 2022.

“De Heer blijft met zijn liefde bij ons, een liefde die sterker is dan de dood.”

“Venite Adoremus” op Radio Maria
Vatican News