Steun het aanbiddingsfestival « Venite Adoremus »

De organisatie van Venite Adoremus werkt met vrijwilligers.
U kan, zelfs heel bescheiden, ons steunen bij dit werk van verkondiging.

Wij danken u van harte:

Rekeningnummer: BE37 3631 1261 5828

Adres: Veniteadoremus, Kapellaan 35, 1200 Brussel

Meer informatie: info@veniteadoremus.be of telefoon : (+32)0476/70 90 12